پنل امتحانات طلبه ها

پنل امتحانات طلبه ها

سامانه نجاح معاونت آموزش
تعداد بازديد : 22669

سامانه نجاح معاونت آموزش

سامانه خدمات اینترنتی ارائه الکترونیکی معاونت آموزش حوزه علمیه؛ برای دسترسی به پنل شخصی طلاب و نمایش کارنامه و نمرات وارد سامانه نجاح شوید