مرخصی سرباز طلبه

مرخصی سرباز طلبه

 نکات مهم در خصوص معذوریت های پزشکی طلاب امریه (مرخصی های استعلاجی)
تعداد بازديد : 409

 نکات مهم در خصوص معذوریت های پزشکی طلاب امریه (مرخصی های استعلاجی)

 نکات مهم در خصوص معذوریت های پزشکی طلاب امریه (مرخصی های استعلاجی)

1- کلیه مرخصی های پزشکی صادره از سوی مراکز درمانی خارج از تیپ اعم از درمانگاه ها، پزشکان خصوصی، متخصصین، مراکز درمانی سپاه و غیره باید به تایید بهداری تیپ برسد.

بقیه ادامه مطلب