مدرک سطح یک حوزه علمیه

مدرک سطح یک حوزه علمیه

مراحل اخذ مدرک سطح 1 و 2
تعداد بازديد : 3773

مراحل اخذ مدرک سطح 1 و 2

سایت طلاب حوزه های علمیه: ضوابط و شرایط دریافت مدرک سطح 1 و 2 

 

تذکر:


1) مدارک علمی حوزه براساس «مصوبه 313 شورای عالی حوزه های علمیه» و «مصوبه 368 شورای عالی انقلاب فرهنگی» صادر می شود.