محدوده امتحانات حوزه علیمه قم

محدوده امتحانات حوزه علیمه قم

محدوده دروس اصلی سطح عالی حوزه علمیه قم
تعداد بازديد : 11752

محدوده دروس اصلی سطح عالی حوزه علمیه قم

 محدوده امتحانات نیمسال اول و دوم (طرح جدید) سطوح عالی حوزه علمیه استان قم سال تحصیلی ۹۵-۹۶

 

محدوده ها در ادامه مطلب