رئیس‌دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه

رئیس‌دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه

تغییرات جدید در تحصیلات حوزوی طلاب و روحانیون
تعداد بازديد : 511

تغییرات جدید در تحصیلات حوزوی طلاب و روحانیون

رئیس‌ دفتر امور نخبگان مرکز مدیریت حوزه خبر داد :

تغییرات جدید در تحصیلات حوزوی

آگهی طلاب: رئیس‌دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر مرکز مدیریت حوزه گفت: در دوره هشتم در بخش آموزش، عرصه تدریس هم اضافه شده است که شناسایی طلبه‌ها در ۴ عرصه تحصیل، تدریس، پژوهش و تبلیغ خواهد بود.

 

بقیه ادامه مطلب