دانلود نمونه پرسش های ورودی حوزه علمیه

دانلود نمونه پرسش های ورودی حوزه علمیه

سوالات آزمون پذیرش حوزه علمیه
تعداد بازديد : 26082

 دانلود نمونه سوالات آزمون پذیریش حوزه های علمیه سال تحصیلی 94-95

در چهار مقطع تحصیلی پایه هشتم، سیکل، دیپلم و پیش دانشگاهی