جذب نیروی انسانی طلبیه و روحانی

جذب نیروی انسانی طلبیه و روحانی

جذب نهاد نمایندگی در دانشگاه ها
تعداد بازديد : 4782

جذب نهاد نمایندگی در دانشگاه ها

معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها از جذب نیروی انسانی در دفاتر نهاد و امر تبلیغ خبر داد.