تعطیلی مرکز مدیریت

تعطیلی مرکز مدیریت

تعطیلات مرکز مدیریت تابستان 99
تعداد بازديد : 299

تعطیلات مرکز مدیریت تابستان 99

قابل توجه طلاب و مراجعین محترم

تعطیلات تابستانه مرکز مدیریت حوزه های علمیه

4 مرداد لغایت 17 مرداد 1399 

تمام امور اداری معاونت آموزش حوزه های علمیه

قبل و بعد از تاریخ فوق انجام می شود.