تدریس در حوزه سال 98

تدریس در حوزه سال 98

فراخوان تدریس در حوزه 98-97
تعداد بازديد : 2499

فراخوان تدریس در حوزه 98-97

سایت آگهی طلاب : شرایط تدریس در حوزه های علمیه 

1. فراخوان ثبت نام از داوطلبان تدريس در حوزه هاي شهرستان ها و ليست اعلام نياز مدارس در سال تحصيلی 98-97

 


داوطلبان تدریس لازم است دارای مجوز تدریس باشند یا در مصاحبه علمي تدريس شرکت نموده و امتياز لازم را کسب نموده باشند، فراخوان داوطلبان فاقد مجوز تدریس و مصاحبه علمی متعاقباً اعلام می شود. بقیه در ادامه مطلب