برنامه امتحانات طلاب 99 +1400

برنامه امتحانات طلاب 99 +1400

برنامه امتحانات دی ماه 99
تعداد بازديد : 804

برنامه امتحانات دی ماه 99

سایت آگهی طلاب: امتحانات دی‌ماه ۹۹ مطابق ضوابط فقط از نیمسال اول دروس (فقه،اصول و فلسفه) است.

 

امتحانات نوبت دوم فقط از دروس نیمسال دوم (فقه، اصول، فلسفه، عقاید، تفسیر، درایه و رجال) می باشد.