امثال برای اصل سببی

امثال برای اصل سببی

منظور از اصل سببی چیست؟
تعداد بازديد : 521

منظور از اصل سببی چیست؟

سایت آگهی طلاب : اصل سببى اصل جارى در جانب سبب است. به اصل جارى در طرف مسبّب، اصل مسببی گفته مى‌شود در صورت تعارض اصل سببى و مسبّبى اصل سببى بر اصل مسببی مقدّم است. از این اصل در اصول فقه، بحث برائت و استصحاب سخن رفته است.

اصل سببی به اصل عملیِ رافعِ موضوعِ اصل عملیِ دیگر اطلاق می‌شود. بقیه در ادامه مطلب..