امتحانات مجازی حوزه

امتحانات مجازی حوزه

شرایط امتحانات مرداد و شهریور99
تعداد بازديد : 902

شرایط امتحانات مرداد و شهریور99

سایت آگهی طلاب: مدیریت سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم شرایط شرکت طلاب ناموفق در آزمون مجازی تیرماه، جهت شرکت در آزمون مرداد ماه و ارتقایی شهریور را اعلام کرد.