امتحانات اسفندماه حوزه علمیه 98

امتحانات اسفندماه حوزه علمیه 98

برنامه امتحانات نیم سال اول 98
تعداد بازديد : 1266

برنامه امتحانات نیم سال اول 98

سایت طلاب حوزه های علمیه: برنامه امتحانات نیم سال اول سال تحصیلی 99- 98 ( اسفند ماه )

سطوح عالی ( پایه 7 - 10 ) حوزه علمیه قم

تاریخ شروع امتحانات : 98/12/21

تاریخ پایان امتحانات : 98/12/26

 برنامه امتحانات در ادامه مطلب