استخدام نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

استخدام نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

جذب نهاد نمایندگی در دانشگاه ها
تعداد بازديد : 4695

جذب نهاد نمایندگی در دانشگاه ها

معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها از جذب نیروی انسانی در دفاتر نهاد و امر تبلیغ خبر داد.