استخدام طلاب برای سر دفتری

استخدام طلاب برای سر دفتری

آزمون سر دفتری طلاب
تعداد بازديد : 9347

آزمون سر دفتری طلاب

آگهی طلاب : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر دارد براساس ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران برای مناطقی که نیاز به تأسیس دفتر اسناد رسمی دارند، از بین متقاضیان واجد شرایط از طریق آزمون کتبی و اختبار، سردفتر اسناد رسمی انتخاب نماید. بقیه در ادامه مطلب