استخدام روحانی در دانشگاه سال 98 و 99

استخدام روحانی در دانشگاه سال 98 و 99

جذب نهاد نمایندگی در دانشگاه ها
تعداد بازديد : 4784

جذب نهاد نمایندگی در دانشگاه ها

معاون منابع انسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها از جذب نیروی انسانی در دفاتر نهاد و امر تبلیغ خبر داد.