آیین نامه انتقال طلبه ها سال 97 98

آیین نامه انتقال طلبه ها سال 97 98

آیین نامه انتقالات طلاب 98-97
تعداد بازديد : 737

آیین نامه انتقالات طلاب 98-97

سایت آگهی طلاب : آیین نامه نقل و انتقالات برای سال تحصیلی 98-97 طلاب کشور اعلام شد.

طبق این آیین نامه هرگونه انتقال قبل از اتمام سطح یک(کتبی و شفاهی پایه 6) به استان قم ممنوع می باشد.

شرط انتقال طلاب معیل، اتمام سطح یک و شرط انتقال طلاب مجرد اتمام دروس کتبی پایه دهم اعلام شد. بقیه در ادامه مطلب