دانلود صوت خلاصه کفایه الاصول توسط استاد سید محمدصادق علم الهدی

دانلود صوت خلاصه کفایه الاصول توسط استاد سید محمدصادق علم الهدی

دانلود صوت خلاصه کفایه الاصول
تعداد بازديد : 4335

دانلود صوت خلاصه کفایه الاصول

سایت آگهی طلاب

یک دوره تلخیص کفایه الاصول

تدریس توسط استاد سیّدمحمّدصادق علم‌الهدی

 

راهنمای استفاده از فایل های صوتی:

جهت دانلود بر روی آیکونکلیک راست کرده و بر روی یکی از گزینه های Save Target AS و یا Save Link AS کلیک نمایید.
در صورت پخش نشدن فایل های صوتی، برنامه فلش پلیر بر روی سیستم شما نصب نیست و مرورگر قادر به پخش صوت نمی باشد، جهت نصب فلش پلیر می بایست فایل های زیر را دانلود و نصب نمایید:

 

 

1. کفایه_فشرده_1 پخش دانلود

2.

کفایه_فشرده_2 پخش دانلود
3. کفایه_فشرده_3 پخش دانلود
4. کفایه_فشرده_4 پخش دانلود
5. کفایه_فشرده_5 پخش دانلود
6. کفایه_فشرده_6 پخش دانلود
7. کفایه_فشرده_7 پخش دانلود
8. کفایه_فشرده_8 پخش دانلود
9. کفایه_فشرده_9 پخش دانلود
10. کفایه_فشرده_10 پخش دانلود
11. کفایه_فشرده_11 پخش دانلود
12. کفایه_فشرده_12 پخش دانلود
13. کفایه_فشرده_13 پخش دانلود
14. کفایه_فشرده_14 پخش دانلود
15. کفایه_فشرده_15 پخش دانلود
16. کفایه_فشرده_16 پخش دانلود
17. کفایه_فشرده_17 پخش دانلود
18. کفایه_فشرده_18 پخش دانلود
19. کفایه_فشرده_19 پخش دانلود
20. کفایه_فشرده_20 پخش دانلود
21. کفایه_فشرده_21 پخش دانلود
22. کفایه_فشرده_22 پخش دانلود
23. کفایه_فشرده_23 پخش دانلود
24. کفایه_فشرده_24 پخش دانلود
25. کفایه_فشرده_25 پخش دانلود
منبع: سایت رسمی استاد سیّدمحمّدصادق علم‌الهدی