شرایط انتقال طلاب مجرد و متاهل به حوزه های علمیه قم

شرایط انتقال طلاب مجرد و متاهل به حوزه های علمیه قم

شرایط انتقالی طلاب به قم
تعداد بازديد : 1349

شرایط انتقالی طلاب به قم

سایت آگهی طلاب : شرایط انتقال طلاب سطوح عالی پایه های ۷ تا ۱۰ مدارس علمیه مدیریت های استانی تحت پوشش به حوزه علمیه قم اعلام شد.

براساس اطلاعیه معاونت آموزشی حوزه های علمیه شرایط انتقال طلاب سطوح عالی مدارس علمیه به حوزه علمیه قم اعلام شد.

براساس این اطلاعیه متقاضیان انتقال به حوزه های علمیه قم باید دارای موافقت مدرسه محل تحصیل و مدیریت حوزه علمیه استان (مبدا) مبنی بر انتقال به حوزه علمیه قم باشند.

همچنین طلاب متاهل باید دروس سطح یک و طلاب مجرد باید دروس سطح یک و کتبی پایه های ۷ تا ۱۰ را به اتمام رسانده باشند.

نتیجه انتقال از طریق صفحه شخصی طلاب متقاضی قابل رؤیت است و نیاز به مراجعه حضوری ندارند.

نهایی شدن انتقال طلاب مجرد (پس از تکمیل مراحل در سامانه انتقالات) باتوجه به محدود بودن ظرفیت اسکان برای طلاب مجرد سطوح عالی متقاضی انتقال به حوزه علمیه قم، از طریق به گزینی (بالاترین معدل با حداکثر ظرفیت اسکان) در پایان زمان انتقالات، اعلام می شود.

استفاده از مزایا در حوزه علمیه قم، منوط به انجام تمامی مراحل انتقال و حضور مستمر و فعال طلاب در دروس است بنابراین تا قبل از تغییر کد محل تحصیل به حوزه علمیه قم، طلبه از تمامی مزایا در مدرسه علمیه و استان مبدا برخوردار است.