دانلود سوالات آزمون ورودی حوزه های علمیه برای تمامی مقاطع

دانلود سوالات آزمون ورودی حوزه های علمیه برای تمامی مقاطع

سوالات آزمون پذیرش حوزه علمیه
تعداد بازديد : 32906

دانلود نمونه سوالات آزمون پذیریش حوزه های علمیه سال تحصیلی 94-95

در چهار مقطع تحصیلی پایه هشتم، سیکل، دیپلم و پیش دانشگاهی

 

 

( سوالات آزمون پذیرش - مقطع پایه هشتم حوزه های علمیه 95-94 )
ردیف توضیحات دانلود
1 پذیرش حوزه، پایه هشتم Download
 
( سوالات آزمون پذیرش -مقطع سیکل حوزه های علمیه 95-94 )
ردیف توضیحات دانلود
1 پذیرش حوزه، مقطع سیکل Download
 
( سوالات آزمون پذیرش -مقطع دیپلم حوزه های علمیه 95-94 )
ردیف توضیحات دانلود
1 پذیرش حوزه، مقطع دیپلم Download
 

( سوالات آزمون پذیرش -مقطع دانشگاهی حوزه های علمیه 95-94 )

ردیف توضیحات دانلود
1 پذیرش حوزه، مقطع دانشگاهی Download
 
 
 منبع: سایت معاونت آموزش و امور حوزه های علمیه