پیام تسلیت مقام معظم رهبری برای جان باختگان کارکنان کشتی نفت‌کش

پیام تسلیت مقام معظم رهبری برای جان باختگان کارکنان کشتی نفت‌کش