حقوق و دستمزد سربازی طلاب برای سال 1400

حقوق و دستمزد سربازی طلاب برای سال 1400

حقوق سرباز طلبه چقدره؟
تعداد بازديد : 3216

حقوق سرباز طلبه چقدره؟

 حقوق اعلامی سطوح حوزوی برای سربازی طلاب

حقوق سرباز طلبه و طلاب سرباز با نامه ای که معاونت نیروی انساتی ستاد کل نیروهای مسلح اداره سرمایه انسانی برای سال 1400 اعلام شد.

بخش دوم