معذوریت های پزشکی سرباز طلبه

معذوریت های پزشکی سرباز طلبه

 نکات مهم در خصوص معذوریت های پزشکی طلاب امریه (مرخصی های استعلاجی)
تعداد بازديد : 408

 نکات مهم در خصوص معذوریت های پزشکی طلاب امریه (مرخصی های استعلاجی)

❇️ نکات مهم در خصوص معذوریت های پزشکی طلاب امریه (مرخصی های استعلاجی)

1- کلیه مرخصی های پزشکی صادره از سوی مراکز درمانی خارج از تیپ اعم از درمانگاه ها، پزشکان خصوصی، متخصصین، مراکز درمانی سپاه و غیره باید به تایید بهداری تیپ برسد.

2- مدارک مربوط به بیماران سرپائی می بایست حداکثر تا سه روز بعد از شروع استعلاجی جهت تایید به بهداری ارائه گردد.

3- مدارک مربوط به بیماران بستری در بیمارستان می بایست حداکثر تا 5 روز بعد از ترخیص جهت تایید به بهداری ارائه گردد.

تبصره: چنانچه گواهی استراحت پزشکی مورد تایید پزشک یگان قرار نگیرد و یا در مهلت مقرر اقدام به تایید آن نشود، مدت عدم حضور فرد جزء مرخصی استحقاقی محسوب می شود.

4- ارائه مدرک پزشکی و نسخه پزشک معالج جهت تایید گواهی استراحت ضروری است.

5- هرگونه جعل در مدارک پزشکی، خط خوردگی و دستکاری موجب ابطال برگه استعلاجی شده و مراتب به مراجع قضایی منعکس می گردد.

6- مطابق بند(و) ماده 116 آئین نامه انضباطی نیروهای مسلح تمارض(تظاهر به بیماری و عدم سلامت) تخلف محسوب شده و فرد به دفتر قضایی معرفی خواهد شد.

7- استعلاجی مطابق آئین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی و به تشخیص پزشک معتمد یگان تایید یا رد می گردد.

8- کلیه کارکنان شاغل اعم از پایور، پیمانی، وظیفه و بسیجی ویژه مشمول مقررات این دستورالعمل می باشند.

🔴عدم اطلاع از این اطلاعیه مسئولیتی برای بهداری ایجاد نخواهد کرد.

🖌  بهداری تیپ 83 امام جعفر صادق علیه السلام