نام‌نویسی از همسر و فرزندان ممتاز تحصیلی | طلاب و روحانیان

نام‌نویسی از همسر و فرزندان ممتاز تحصیلی | طلاب و روحانیان

فراخوان مرکز خدمات
تعداد بازديد : 961

فراخوان مرکز خدمات

سایت آگهی طلاب: ثبت‌نام از همسر و فرزندان ممتاز تحصیلی طلاب برادر غیر شاغل ایرانی و غیر ایرانی؛ شیعه و سنی و همچنین همسر و فرزندان طلاب مرحومین و فرزند خواهران طلبه سرپرست خانواده از 1 مرداد لغایت 15 شهریور 1399 از سوی مرکز خدمات انجام می‌شود.

علاقمندان برای ثبت نام به پنل شخصی در سامانه سخا مراجعه و آیکون معاونت خانواده و امور فرهنگی برنامه ممتازین را انتخاب کنند.

شایان ذکر است ثبت‌نام فقط از طریق ورود به سامانه سخا انجام می‌شود و واجدین شرایط برای اطلاع شرایط می توانند به سایت مرکز خدمات مراجعه کنند.