مباحث و اصطلاحات اصول فقهی موردنیاز طلاب

مباحث و اصطلاحات اصول فقهی موردنیاز طلاب

تفاوت اجمال و اهمال
تعداد بازديد : 912

تفاوت اجمال و اهمال

تفاوت مقام اهمال گویی و اجمال گویی : اهمال اين است كه در مقام بيان نيست،‌اما اجمال نه تنها در مقام بيان نيست بلكه در مقام اجمال گوئي،‌ كوتاه گويي و مشكل گويي است. به عبارت ديگر: در اهمال بي توجهي است، يعني توجه ندارد. ولي در اجمال عمداً‌ مي‌‌خواهد مجمل و كوتاه بگويد. 


تعریف و اقسام دلیل (فقه)
تعداد بازديد : 1201

تعریف و اقسام دلیل (فقه)

 معنای دلیل در مباحث فقهی 

سایت آگهی طلاب : دلیل همان مستند حکم شرعی است. دلیل اقسامی دارد ، از جمله:

۱. دلیل نقلی (شرعی) و عقلی

۲. دلیل اجتهادی و فقاهتی

 

۳. دلیل لُبّی و لفظی

بقیه در ادامه مطلب

 

منظور از اصل سببی چیست؟
تعداد بازديد : 543

منظور از اصل سببی چیست؟

سایت آگهی طلاب : اصل سببى اصل جارى در جانب سبب است. به اصل جارى در طرف مسبّب، اصل مسببی گفته مى‌شود در صورت تعارض اصل سببى و مسبّبى اصل سببى بر اصل مسببی مقدّم است. از این اصل در اصول فقه، بحث برائت و استصحاب سخن رفته است.

اصل سببی به اصل عملیِ رافعِ موضوعِ اصل عملیِ دیگر اطلاق می‌شود. بقیه در ادامه مطلب..